ISHANGO

De stratigrafie


Het stratigrafisch profiel bevindt zich een tiental meters boven het meer. Op onderstaande schema zijn de afzettingslagen met kleuren aangeduid.

Wat leren we hieruit?


1. Jean de Heinzelin merkte op dat het water in het verleden hoger stond en de grijze en blauwe lagen op de tekening vaak overstroomden. Alleen de oranje en zwarte lagen stonden nooit onder water, want het meer was al gedaald toen afvloeiend water en menselijke handelingen deze lagen deden ontstaan.

2. De activiteiten van de Katwe-vulkanen lieten zichtbare sporen na: de zwarte laag bestaat uit vulkaanas dat de recente bewoners uitstrooiden. De oranje lagen bestaan uit aangewaaide as.

3. In de prehistorie leefden hier mensen: in de gearceerde langen werden er minstens 25 000 jaar oude archeologische vondsten gedaan!