ISHANGO

De werkmethodes

Jean de Heinzelin was zowel geoloog als archeoloog. Voor Ishango had hij dus een tweeledige doelstelling: geologische gegevens verzamelen over de evolutie van het meer en archeologische gegevens over het verleden van de mensen.

Hoe ging hij te werk?


Hij liet zijn ploeg twee grote sleuven graven, haaks op de oever, waar de Semliki het meer verlaat. Zo had hij een zicht op de stratigrafie van de vindplaats: dit zijn de verschillende lagen sedimenten die zich hier in de loop der tijden opstapelden. De gravers gingen heel zorgvuldig te werk, zodat ze duizenden archeologische voorwerpen hadden.

Een vindplaats met nog veel in petto


De vindplaats strekt zich veel verder van de sleuven uit. Voor toekomstige archeologen blijven er nog veel wetenschappelijke schatten te ontdekken. Toen Jean de Heinzelin in 1959 met zijn opgravingen ophield, zorgde hij ervoor dat het stratigrafisch profiel niet verloren ging. Hij legde stenen blokken bij de basis en plantte struiken om erosie tegen te gaan.