ISHANGO

Bewoning langs de Semliki

Het dal van de Semliki is al heel lang en bijna voortdurend door de mens bewoond.

De eerste bewoners


Bij peilingen langs de Semliki werden oldowan-voorwerpen ontdekt (zie kaart). Deze bewerkte stenen kunnen 2,6 miljoen jaar oud zijn en zijn het werk van Homininae. Uit die tijd kennen we Homininae van het genus Paranthropus en de eerste van het genus Homo. Bovendien is er in Ishango een tand van Early Homo gevonden.

De vuistbijlen van de vindplaats Kasaka zijn recenter: ze stammen uit de Early Stone Age (ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden) en zijn ongetwijfeld door Homo ergaster vervaardigd.

Vindplaatsen uit dezelfde tijd als Ishango


De Middle Stone Age en de Late Stone Age liepen van 280 000 tot 10 000 jaar geleden. Verschillende vindplaatsen rond Ishango dateren uit die tijdperken. Het neolithicum komt overeen met de laatste millennia voor onze tijdrekening: het is het tijdperk van de landbouw.