ISHANGO

De dateringsmethodenEr bestaat een onderscheid tussen absolute datering en relatieve datering.

Wat betekent absolute datering?


Het is gewoonweg een datum die ze uitrekenen. Hiervoor passen ze in een laboratorium met fysisch-chemische methodes metingen uit op op het terrein genomen monsters. De bekendste methode is de koolstofdatering. Die werd in Ishango gebruikt, naast de racemisatie van aminozuren.

En relatieve datering?


Hiermee plaatsen ze de ene gebeurtenis vóór of na de andere, zonder de datum te berekenen. Archeologen, paleontologen en geologen gebruiken hiervoor stratigrafische waarnemingen.

Hoe werkt dat?


De ondergrond bestaat uit lagen die aangebracht werden door het water, de wind, de mens, een vulkaanuitbarsting … De laag waarop wij lopen, is de laatst gevormde, terwijl de dieperliggende lagen vanzelfsprekend ouder zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de artefacten die ze bevatten. In Ishango gebeuren de dateringen zowel met stratigrafie als met laboratoriummethodes.